KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Otłoczyn

Opublikowany:07.12.2015 14:54

DSCF1419

Świetlica Terapeutyczna w Otłoczynie istnieje od 2001 roku w budynkach Fundacji im. Brata Alberta w Otłoczynie. Bazą materialną działalności placówki stało się gospodarstwo Państwa Czarnowskich, którzy swój majątek sprzedali Fundacji. Drugi budynek funkcjonuje
od grudnia 1997 roku. Działalność Świetlicy finansowana jest przez środki własne Fundacji, a także PFRON. Świetlica przeznaczona jest dla beneficjentów niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1900. Od początku istnienia do dnia dzisiejszego uczestnikami Świetlicy były dzieci i młodzież z terenu Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego i okolic. Obecnie obejmujemy swą opieką 20 osób z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i wielu okolicznych miejscowości. Wszyscy nasi podopieczni mają zapewniony transport w obie strony. Codziennie pokonujemy około 100 km. W ramach zajęć terapeutycznych działają następujące pracownie: zajęcia usprawniające umiejętności życia codziennego, arteterapia, zajęcia reedukacyjne, zajęcia z rehabilitantem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia logopedyczne, zajęcia plastyczne. Nasi uczestnicy mają zapewnioną profesjonalną opiekę terapeutów, logopedy, pedagoga i rehabilitanta. Zajęcia są prowadzone w budynkach, a w razie sprzyjającej aury również na dworze. Staramy się stworzyć naszym podopiecznym miłą, domową atmosferę. Zapewniamy im pełne bezpieczeństwo, aby czuły się u nas dobrze
i pewnie. Zadanie to ułatwia nam specyficzne położenie Karczemki pośród zielonych lasów
i łąk. Stąd też, gdy tylko pogoda dopisuje, staramy się jak najwięcej przebywać z nimi
na świeżym powietrzu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach świetlicowych, beneficjenci uczą
się życia w grupie (co istotne jest zwłaszcza u osób objętych indywidualnym nauczaniem
w ramach obowiązku szkolnego, czy o ubogich kontaktach społecznych), współdziałania, rozwijają swoje umiejętności (nauka samoobsługi i higieny osobistej, komunikacji interpersonalnej, ćwiczenia koordynacji ruchowej, ogólnej sprawności psychoruchowej, ćwiczą koncentracji uwagi, poznają ćwiczenia adaptacyjne, ćwiczenia logopedyczne uczą się interakcji wewnątrzgrupowych, systematyczności, motywacji, spostrzegawczości, odbierania, poznawania przyswajania otaczającej rzeczywistości przez różne zmysły (wzrok, słuch, dotyk, smak, zapach), szczególnie u osób, u których zaburzony został któryś z procesów poznawczych, sygnalizowania i w miarę możliwości samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych lub innych wyższych potrzeb, samoobsługi i zachowania higieny osobistej, rozpoznawania własnych i cudzych emocji i radzenia sobie z nimi (panowanie nad emocjami, w społecznie akceptowany sposób),wyrabiania zmysłu estetyki i dokładności podczas wykonywania zadań terapeutycznych, rozwijają uzdolnienia i wrodzone predyspozycje (np. zdolności plastyczne, wokalne). Uczestnicy również korzystają z innych form rehabilitacji takich jak: wycieczki, spotkania integracyjne, wspólne zabawy przy ognisku, potańcówki, wizyty w muzeum,  uczestnictwo w festiwalach twórczości, konkursy plastyczne, udział
w koncertach, spotkania z okazji świąt czy państwowych uroczystości, czy też udziału
w zawodach sportowych. Beneficjenci biorą również udział we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Warsztat – tj. imprezach integracyjnych, spotkaniach religijnych, wycieczkach itp. Podejmowane inicjatywy: „Święto Pieczonego ziemniaka” (impreza integracyjna),  wycieczki, pielgrzymki,  coroczne obchody Dni Patrona Fundacji, uroczystości okolicznościowe, wyjścia do kina, wystawianie Jasełek podczas corocznych Spotkań Opłatkowych.

Świetlica Terapeutyczna w Otłoczynie
Kierownik - Ewa Błędowska
Szlak Bursztynowy 95
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 501-899-936 lub 56-622-90-32
email:  e.bledowska@albert.kraków.pl


http://www.karczemka.org.pl/index.php/swietl

 

Są z nami