KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Jest taki dzień

Opublikowany:16.12.2015 15:14

Coraz lepiej możemy odczuć zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, choć pozostało do nich jeszcze kilka dni. We wtorek, w ten szczególny czas wypełniony wesołą krzątaniną, w Radwanowicach cieszyliśmy się obecnością naszych drogich Przyjaciół, z którymi chcieliśmy się zgodnie ze zwyczajem przełamać opłatkiem.

Tradycją spotkań i uroczystości Fundacji im. Brata Alberta jest rozpoczynanie ich wspólną Mszą Świętą, podczas której razem modlą się zarówno osoby kierujące Fundacją, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji wspierających naszą działalność a także Podopieczni i ich terapeuci. W tym roku Eucharystię sprawowało trzech kapłanów ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, prezes Fundacji, ks. Andrzej Sasuła, proboszcz tutejszej parafii oraz ks. Jan Bielański proboszcz nowohuckiej parafii pw. Św. Brata Alberta, na terenie której działają jedne z naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podopieczni Fundacji aktywnie uczestniczyli w liturgii, służąc przy ołtarzu, prowadząc modlitwę wiernych i procesję darów a także włączając się w śpiewy. Zaraz po Mszy, aktorzy Teatru Radwanek wystawili przepiękne jasełka, przypominające wszystkim tajemnicę nadchodzących Świąt.

Spotkania opłatkowe są okazją do podziękowania tym, którzy swoją pracą zawodową oraz działalnością społeczną w sposób wyjątkowy przysłużyli się dla dobra Fundacji i jej Podopiecznych. Nagrodą im. Stanisława Pruszyńskiego uhonorowani zostali Renata Walczowska ze świetlicy Terapeutycznej, Małgorzata Tarnowska ze Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych, Henryk Strugała z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Seweryna Łabuzek z Środowiskowego Domu Samopomocy. Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski przyznał również specjalną nagrodę członkom Zarządu Krajowego, za ich starania i pomoc w rozwiązaniu trudnych dla Fundacji spraw.

Po części oficjalnej rozeszliśmy się do swoich placówek, gdzie już w nieco mniejszym gronie wspólnie złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i mogliśmy w radosnej atmosferze zjeść razem posiłek. Cieszymy się, że razem z nami przy stole w Radwanowicach zasiedli nasi Podopieczni i ich rodzice, ale też osoby przychylnie spoglądające na potrzeby Fundacji i wspierające jej działania. Dziękujemy za przybycie przedstawicieli władz samorządowych wójt Gminy Zabierzów pani Elżbiecie Burtan, wicestaroście powiatu krakowskiego panu Wojciechowi Pałce, zastępcy burmistrza Krzeszowic panu Witoldowi Kulczyckiemu oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pani Elżbiecie Kos. Cieszymy się, że w tym pięknym dniu mógł być z nami też dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini ppłk Mirosław Cholewa. Było nam miło gościć również Przyjaciół i dobrodziejów naszej Fundacji m.in. panią Annę Pruszyńską, panią Lidię Jazgar, państwo Aleksandrę i Wojciecha Kocielińskich a także księdza Jana Bielańskiego oraz wiele innych życzliwych nam osób.

 

 

 

Są z nami