KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Aktywni i samodzielni w społeczeństwie – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Nazwa zadania: „Szansa na niezależność – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetlicach terapeutycznych”

 

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków PFRON

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Okres realizacji: 01.04.2022 rok –31.03.2025

 

Liczba beneficjentów: 116

 

Kierunek pomocy: 2 - zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

 

Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

 

 

Opis beneficjentów: osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ ruchową / sprzężoną

 

Realizowane formy wsparcia:

 

- zajęcia artystyczne

- zajęcia reedukacyjne

- trening funkcjonowania społecznego

- zajęcia sportowe

- zajęcia rewalidacyjne

- wsparcie pedagogiczne bezpośrednie

- zajęcia praktyczno-techniczne

- zajęcia uspołeczniające średnio raz w miesiącu

- wsparcie pedagogiczne pośrednie

 

Jednostki realizujące:

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chełmku

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Krakowie

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Jawiszowicach

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Libiążu

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Lubinie

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Otłoczynie

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Trzebini

Plakat

Są z nami