KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Polityka Prywatności

Administrator danych:

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 6760058770, numer REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028246

Adres e-mail: zarzad@albert.krakow.pl

Nr tel.: +48 12 283 90 80, +48 12 283 87 59

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorz Popadiak

Adres e-mail: g.popadiak@albert.krakow.pl , nrtel: 501 899 926

Cele przetwarzania danych

  1. Odpowiedź na skierowane zapytanie.
  2. Marketing, cele informacyjne i reklamowe.

Podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Odpowiedź na skierowane zapytanie - zgoda
  2. Marketing, cele informacyjne i reklamowe - zgoda

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

W związku z przetwarzania przez nas danych, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzana ma również prawo żądać przeniesienia danych w inne miejsce oraz do przejrzenia historii przetwarzania swoich danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (szczegółowe informacje na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, natomiast przetwarzanie danych w celach marketingowych, informacyjnych i reklamowych odbywa się do momentu wycofania zgody.

Są z nami