KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Przekaż 1,5 % podatku

rozlicz-pit-online-new-button Pobierz-pit-button  

 

 

DROGI PODATNIKU, DROGI PRZYJACIELU!

 

Od 1987 roku Fundacja im. Brata Alberta zajmuje się opieką i rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w całej Polsce prowadzimy 4 Domy Pomocy Społecznej, 16 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 5 Środowiskowych Domów Samopomocy oraz 9 Świetlic Terapeutycznych, Dzienny Dom Seniora, Świetlicę Opiekuńczo - Wychowawczą oraz Dom Pracy Twórczej, w których wsparcie codziennie znajduje ponad 1200 osób.

W ubiegłych latach dzięki środkom z odpisów 1%, a od roku 2023 - 1,5% podatku udało nam się wyremontować i rozbudować nasze ośrodki we Wrocławiu, Otłoczynie, Łodzi oraz stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy w Nieszawie. 

Obecnie trwa budowa nowego, czwartego już domu w Schronisku dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach oraz Ośrodka dla dzieci, z niepełnosprawnością w Jawiszowicach. W dalszym ciągu prowadzone są także remonty naszych placówek, by zapewnić jak najlepsze warunki do realizowania celów statutowych Fundacji. 

To dzięki Tobie, nasza Fundacja pomaga od 1987 roku!

 

Jeśli chcesz przekazać nam 1,5% podatku:

  • wybierz nasz KRS 0000028246 FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie nam informacji o 1,5% podatku

 

W IMIENIU PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

 

 

 

 

Usługi wsparcia w wypełnieniu formularzy PIT realizowane są w programie PITax.pl.

Są z nami