KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Przekaż darowiznę

Naszą działalność można wspierać wpłacając darowizny:


BANK PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, KRAKÓW
21 1240 4533 1111 0000 5428 2421


Z zagranicy:
konto podstawowe:
SWIFT (BIC) : PKOPPLPW
IBAN:PL 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421

konto walutowe CAD:
SWIFT (BIC) :PKOPPLPW
IBAN:PL44 1240 4533 1788 0010 5529 7663

konto walutowe EURO:
SWIFT (BIC) :PKOPPLPW
IBAN:PL09 1240 4533 1978 0010 5641 8261

Podaruj nam swój 1%:
Fundacja im. Brata Alberta
KRS 0000028246

Our activities can be supported by donating:


BANK PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, KRAKÓW
21 1240 4533 1111 0000 5428 2421


From abroad:
Main account:
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
IBAN: PL 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421

CAD currency account:
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
IBAN: PL44 1240 4533 1788 0010 5529 7663

EURO currency account:
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
IBAN:PL09 1240 4533 1978 0010 5641 8261

Donate your 1%:
Fundacja im. Brata Alberta (Brother Albert Foundation)
KRS 0000028246

 

Są z nami