KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Szansa na niezależność – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetlicach terapeutycznych

Nazwa zadania: „Szansa na niezależność – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetlicach terapeutycznych”

 

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków PFRON

 PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Okres realizacji: 01.04.2022 rok –31.03.2025

 

Liczba beneficjentów: 48

 

Kierunek pomocy: 2 - zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

 

Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

 

Opis beneficjentów: osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ ruchową / sprzężoną

 

Realizowane formy wsparcia:

 

- zajęcia z arteterapii

- zajęcia z reedukacji

- trening funkcjonowania społecznego

- wsparcie rewalidacyjno-terapeutyczne

- rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa

- terapia pedagogiczna bezpośrednia

- kształtowanie samoobsługi

- zajęcia świetlicowe

- zajęcia uspołeczniające średnio raz w miesiącu

- wsparcie terapeutyczne pośrednie

 

Jednostki realizujące:

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Radwanowicach

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie

 

 

Plakat

Są z nami