KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2018r.

Opublikowany:14.12.2017 14:51
                                                                                                                                        

 

 


 

Otłoczyn, dnia 14 grudnia 2017 r.

 

   

 

       

 

Oznaczenie sprawy: Dowóz 2018

Informacja

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób
 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 86

                                                                                                                                        

 

 


 

Otłoczyn, dnia 14 grudnia 2017 r.

 

   

 

       

 

Oznaczenie sprawy: Dowóz 2018

Informacja

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób
 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 z poz. 1579), Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu dotyczące:

  1. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 153.900,32 zł
  2. firm i adresów Wykonawców, którzy założyli oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r do godz. 1130 – wpłynęła jedna oferta -  Firma STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87-720 Ciechocinek,
  3. ceny, wieku pojazdów i czas podstawienia samochodu zastępczego  ( kryteria Zamawiającego) – oferta nr 1 - cena za km w Ofercie – 2,36 zł – kwota Oferenta – 153.400,00 zł, średni wiek pojazdów w ofercie – 5 lat, czas podstawienia samochodu zastępczego do 30 min.

 

ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 z poz. 1579), Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu dotyczące:

  1. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 153.900,32 zł
  2. firm i adresów Wykonawców, którzy założyli oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r do godz. 1130 – wpłynęła jedna oferta -  Firma STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87-720 Ciechocinek,
  3. ceny, wieku pojazdów i czas podstawienia samochodu zastępczego  ( kryteria Zamawiającego) – oferta nr 1 - cena za km w Ofercie – 2,36 zł – kwota Oferenta – 153.400,00 zł, średni wiek pojazdów w ofercie – 5 lat, czas podstawienia samochodu zastępczego do 30 min.

 

Są z nami