KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Eliminacje

HARMONOGRAM I PRZEBIEG KONKURSU

Etapy konkursu:


Zgłoszenia Uczestników – przesłanie zgłoszenia do koordynatora regionalnego. Zgłoszenie konkursowe składa się z wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronach internetowych Organizatorów) oraz nagrań konkursowych zapisanych na płycie DVD lub dysku przenośnym.


Eliminacje regionalne – przegląd nadesłanych nagrań konkursowych, zgłoszonych w danym regionie, oraz wybór 9 zespołów teatralnych i 3 wokalistów z danego regionu do kolejnego etapu Konkursu.

Finały regionalne - przegląd wyłonionych grup teatralnych i wokalistów na żywo, w miejscu wyznaczonym przez koordynatorów. Wybór laureatów – 3 zespołów teatralnych (I, II i III miejsce) oraz 1 solisty w regionie.

Gala finałowa – finał planowany jest w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie,
pl. Św. Ducha 1 z występem laureatów I miejsc (grupy teatralne i wokaliści).

 

Harmonogram Konkursu
18.10. – 7.12.2021 r. – zgłoszenia Uczestników Konkursu
15.12. – 19.12.2021 r. – eliminacje regionalne
3.01. – 23.02.2022 r. – finały regionalne
28.03.2022 r. – gala finałowa (prezentacja laureatów)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.

Są z nami