KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Eliminacje

HARMONOGRAM I PRZEBIEG KONKURSU

Etapy konkursu:


Zgłoszenia uczestników – przesłanie zgłoszenia do koordynatora regionalnego. Zgłoszenie konkursowe składa się z wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronach Organizatorów) oraz nagrań konkursowych zapisanych na płycie DVD lub dysku przenośnym.


Wybór laureatów – przegląd nagrań konkursowych, zgłoszonych w danym regionie; wybór 3 zespołów teatralnych i wokalisty z danego regionu.

 

Wirtualna Gala Finałowa – koncert finałowy emitowany w mediach społecznościowych wraz z prezentacją laureatów i ich wystąpień.

 

Harmonogram konkursu:

29.01. - 29.03.2021 r. – zgłoszenia uczestników konkursu
8.04. - 10.04.2021 r. – wybór laureatów przez jury konkursowe
11.04.2021 r. – ogłoszenie wyników
17.05.2021 r. – wirtualna Gala Finałowa – prezentacja laureatów

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.

Są z nami