KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Eliminacje

ZASADY POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH FESTIWALU

I etap

Należy przesłać, do koordynatora z danego regionu, spektakl lub utwór muzyczny nagrany na płycie z zapisem w formacie DVD wraz z kompletem dokumentów. Komplet dokumentów stanowi:
– karta zgłoszeniowa z informacją o zespole i/lub wokaliście do wykorzystania w folderze wraz ze zdjęciem zespołu lub wokalisty oraz z załącznikami;
– kopie orzeczeń o niepełnosprawności (potwierdzone pieczątką za zgodność z oryginałem)wszystkich występujących artystów.

Uwaga: zgłoszenia niepełne – niezawierające kompletu dokumentów – nie zostaną zakwalifikowane.

Nagranie spektaklu na płycie z zapisem w formacie DVD powinno obejmować okno sceniczne, które pokazuje całą scenografię oraz lewą i prawą stronę sceny. W przypadku braku możliwości uruchomienia płyty lub bardzo złej jakości nagrania, które uniemożliwi     
ocenę spektaklu, organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia podczas I etapu konkursu.

Spośród przesłanych płyt DVD jury wybierze do 9 przedstawień oraz 3 wokalistów w każdym z regionów.

II etapO terminie II etapu zespoły i wokaliści, wyłonieni w etapie I, zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.

Wybrane w I etapie zespoły wystąpią na scenie przed jury, które wyłoni 3 najlepsze spektakle i 1 wokalistę.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu eliminacji, po zakończeniu występów wszystkich zespołów i wokalistów.

III etap

Finał Festiwalu odbędzie się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie 23 marca 2020r. (poniedziałek)

Są z nami