KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu przegród zewnętrznych w budynku użytkowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu Fundacji im. Brata Alberta

Są z nami