KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

ŚDS w Radwanowicach ma nowy samochód!

Opublikowany:08.08.2023 14:49
Po dwóch latach starań udało nam się zrealizować zakup nowego samochodu, który już po przerwie wakacyjnej będzie woził naszych Uczestników na zajęcia!
 
Zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych: dofinansowanie do zakupu 9 osobowego samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” zrealizowano w ramach obszaru D programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”
Miejsce realizacji zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach im. kard. F. Macharskiego Radwanowice 1a, 32-064 Rudawa
 
Koszt całkowity: 185 000,00zł
Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : 83 822,40zł
Wkład własny Fundacji im. Brata Alberta: 101 177,60zł

sodapdf-converted_Page_1

Są z nami