KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Ośrodek w Radwanowicach

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach będący placówką macierzystą Fundacji im. Brata Alberta, składa się z czterech jednostek: Schroniska dla Niepełnosprawnych - domu stałego pobytu, uruchomionego we wrześniu 1989 r. Warsztatów Terapii Zajęciowej - czyli ośrodka dziennego pobytu, działających od marca 1993 r. Świetlicy Terapeutycznej - czyli ośrodka dziennego pobytu, działającego od lipca 2001 roku oraz najmłodszej - Środowiskowego Domu Samopomocy, który rozpoczął swoją działalność w grudniu 2011r.
Utrzymanie jednostek pokrywane jest z dotacji, PFRON, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz z kwesty prowadzonej przez Zarząd Krajowy. Natomiast koszty budowy nowych budynków, a także wyposażenia, adaptacji i remontów budynków już istniejących, pokrywane są z kwesty, subwencji innych organizacji oraz z darowizn ludzi Dobrej Woli.

Są z nami