KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Dokonaj wpłaty na konto bankowe

 

Naszą działalność można wspierać wpłacając darowizny:


BANK PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, KRAKÓW
21 1240 4533 1111 0000 5428 2421


Wpłaty z zagranicy
konto podstawowe:
SWIFT (BIC) : PKOPPLPW
IBAN:PL 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421

konto walutowe CAD:
SWIFT (BIC) :PKOPPLPW
IBAN:PL44 1240 4533 1788 0010 5529 7663

konto walutowe EURO:
SWIFT (BIC) :PKOPPLPW
IBAN:PL09 1240 4533 1978 0010 5641 8261

konto walutowe USD:
SWIFT(BIC): PKOPPLPW
IBAN: PL78 1240 4533 1787 0010 9168 8494

Podaruj nam swój 1,5 %:
Fundacja im. Brata Alberta
KRS 0000028246

 

Our activities can be supported by donating:


BANK PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, KRAKÓW
21 1240 4533 1111 0000 5428 2421


From abroad:
Main account:
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
IBAN: PL 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421

CAD currency account:
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
IBAN: PL44 1240 4533 1788 0010 5529 7663

EURO currency account:
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
IBAN:PL09 1240 4533 1978 0010 5641 8261

USD currency account:
SWIFT(BIC): PKOPPLPW
IBAN: PL78 1240 4533 1787 0010 9168 8494

Donate your 1,5 %:
Fundacja im. Brata Alberta (Brother Albert Foundation)
KRS 0000028246

 
 
 

Są z nami