KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Laureaci

Z każdego Regionu Jury wybiera trzech Laureatów spośród prezentujących się grup teatralnych oraz jednego spośród wokalistów.

Są z nami