KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

RODO

Informacja o zmianie IODO

 

INFORMACJA O ZMIANIE INSPEKTORA DANYCH

Na podstawie Uchwały Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta z dnia 24.02.2023 (Uchwała nr 02/II/2023) obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Fundacji im. Brata Alberta od dnia 01 marca 2023 pełniła będzie Pani Joanna Grabowska.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@albert.krakow.pl

 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA

Są z nami