KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Albertiana

Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” jest Anna Dymna. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001 roku. Od momentu powstania w 2003 roku, współorganizatorem Festiwalu, obok Fundacji im. Brata Alberta, jest także Fundacja "Mimo Wszystko". W imprezie rokrocznie bierze udział ponad tysiąc osób.

 

W drodze eliminacji regionalnych do finału „Albertiany” przechodzi pięć zespołów teatralnych. Przedstawienia prezentują podczas uroczystej gali, która odbywa się na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W nagrodę otrzymują „Maski” przyznawane przez każdy z krakowskich teatrów, wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie. Autorami „Albercików” wręczanych laureatom imprezy są podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Otłoczynie.
Autorem słów Hymnu Festiwalu jest Czesław Miłosz, muzyki - Abel Korzeniowski. Podczas ceremonii otwarcia uroczystej gali, kiedy w Teatrze Słowackiego unosi się Kurtyna Siemiradzkiego, wykonuje go Chór Młodej Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Rafała Marchewczyka.
W czasie Finału Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” wręczany jest Medal im. Brata Alberta (przyznaje się go od 1997 r.). Wyróżnienie otrzymują osoby szczególnie zasłużone w niesieniu pomocy ludziom niepełnosprawnym. Jego laureatami jest wiele wybitnych osobistości z kraju i z zagranicy: duchowni, politycy i osoby prywatne bezinteresownie poświęcające się pracy społecznej. Projekt medalu wykonał Krzysztof Sieprawski, niepełnosprawny intelektualnie podopieczny Fundacji im. Brata Alberta ze Schroniska w Radwanowicach.

 

Dowiedz się więcej:

 

Regulamin Festiwalu

Dokumenty zgłoszeniowe

 

1200x628_01

 

 

DSC04437


 

Albertiana

The originator of the National Theatre and Musical Festival of People with Disabilities „Albertiana” is Anna Dymna. The first edition of the contest took part in 2001. Since its creation in 2003, apart from the Brother Albert Foundation, the co-organizer of the Festival is also the "Mimo Wszystko" Foundation. Every year, over a thousand people take part in this event.

 

Through regional preliminaries five theatre groups are selected to pass to the "Albertiana" final. Performances are presented during a gala, which takes place on the Main Stage of the Juliusz Słowacki Theatre in in Krakow. They are awarded "Masks" by each of the Krakow Theatres. The masks are crafted by protégés of the Workshop of the Lublin Brother Albert Foundation Occupational Therapy. The "Little Alberts" that are awarded to the winners of the event are the protégés of the Workshop of the Otłoczyn Brother Albert Foundation Occupational Therapy. The author of the lyrics of the festival's anthem is Czesław Miłosz, whereas Abel Korzeniowski composed the music. Upon the opening ceremony of the gala, when the Siemiradzki Curtain rises, the anthem is performed by the Choir of Young Krakow Philharmonic under the direction of Rafał Marchewczyk.

During the Final of the National Theatre and Musical Festival of People with Disabilities „Albertiana”, the Brother Albert Medal is awarded (it is handed since 1997). The award is given to persons of particular merit in helping people with disabilities. Its winners are many prominent personalities from Poland and abroad: clergymen, politicians and individuals selflessly devoting themselves to society. The project of the medal was created by Krzysztof Sieprawski, person with intellectual disability and protégé of the Brother Albert Foundation Shelter in Radwanowice.

 

 

Są z nami