KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu przegród zewnętrznych w budynku użytkowanym przez Fundację im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota" we Wrocławiu

Są z nami