KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Dzienny Dom Pobytu "Senior+"

Dzienny Dom „Senior+” powstał 01.03.2018r.

 

 1

 

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest poprawa jakości życia 15 seniorów – mieszkańców gminy Brzeszcze, poprzez rozwój kompetencji społecznych, usprawnienie funkcji fizycznych oraz naukę nowych umiejętności, wspieranie zainteresowań, a także zagospodarowanie czasu wolnego. Realizacji celu służyć ma organizacja zajęć z rehabilitantem, a także zajęć terapeutycznych.

2

 

Naszym celem jest również zmotywowanie seniorów do wyjścia poza mury własnego mieszkania i przekonanie ich, że jest wiele form aktywności, która może być dla nich atrakcyjna i dać im wiele satysfakcji. Wiele osób starszych, szczególnie tych z ograniczeniami ruchowymi, obawia się zmian i spędza czas samotnie w domu. Wielu naszych podopiecznych komunikuje nam i innym uczestnikom zajęć, że potrafią cieszyć się życiem, towarzystwem innych osób, dzielić się życzliwością i wzajemnym wsparciem. Starość  kojarzy się z niedołężnością, problemami zdrowotnymi i samotnością - my postawiliśmy akcent na mądrość życiową, doświadczenie i praktyczną wiedzę.

3

 

Pomagamy w przyjmowaniu tego, co niesie starość i odkrywaniu w niej sensu i celu. Aktywność osób starszych stymulujemy  prowadząc różne formy terapii zajęciowej (warsztaty z rękodzieła, promowanie własnych pomysłów twórczości podopiecznych).

Funkcjonowanie seniorów doskonalimy i korygujemy ćwicząc pamięć, koncentrację uwagi, sprawność grafomotoryczną i inne funkcje psychiczne. Do aktywności ruchowej wdraża codzienna gimnastyka – dostosowana do możliwości fizycznych poszczególnych osób, oraz kinezyterapia.

4

 

Tak więc Dzienny Domu „Senior+” pomaga osobom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, starszym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

 

Adres:

Fundacja im. Brata Alberta

Dzienny Dom „Senior+”

Bielska 2, 32-626 Jawiszowice

tel. 32 666 10 03, 510872701

kierownik -  Anna Kotyla 

Są z nami