KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Nieszawa

Opublikowany:07.02.2019 09:56

Środowiskowy Dom Samopomocy "Szymonówka" prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta rozpoczął działalność z dniem 06 październik 2016r. Dom położony jest w miejscowości Nieszawa około 9 km od Ciechocinka i ok. 17 od Aleksandrowa Kujawskiego. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w pięknym, dużym budynku ofiarowanym przez państwo Jolantę i Tadeusza Tomal z Ciechocinka. Dom umiejscowiony jest na wzniesieniu, z którego rozpościera się przepiękny widok na Wisłę. Nazwa "Szymonówka" powstała na cześć tragicznie zmarłego syna ofiarodawców.

            Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem powiatowym (typ A i B) przeznaczonym dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo powyżej 18 roku życia. Funkcjonuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Dom zapewnia usługi transportowe, a także sprawuje opiekę nad uczestnikami w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po ich zakończeniu.

            Głównym celem Domu jest dawanie wsparcia osobom, które ze względu na swoje trudności związane z niepełnosprawnością, nie mogą w pełni samodzielnie funkcjonować w życiu rodzinnym i społecznym. ŚDS wychodzi na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, dając im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększenia obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć. Obecnie z zajęć korzysta 19 osób. Nadal mamy wolne miejsca.  Oprócz zajęć prowadzonych w grupach w ŚDS odbywają się także indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, w których biorą udział wszyscy uczestnicy. Zajęcia są dostosowane do sprawności fizycznej osoby niepełnosprawnej.

            Na bieżąco współpracujemy z administracją publiczną- Powiatem aleksandrowskim, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, placówkami oświatowymi itp. Dbając o wszechstronny rozwój uczestników i integrację społeczną ze środowiskiem lokalnym, korzystamy i będziemy korzystać z ofert kulturalno- oświatowych i rekreacyjno- sportowych powiatów.

            Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta polega na spotkaniach integracyjnych osób niepełnosprawnych, braniu udziału w festiwalach, zwodach sportowych, konkursach tematycznych. Stałymi naszymi współpracownikami są pozostałe jednostki prowadzone przez Fundację.

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik ŚDS "Szymonówka"

Justyna Stefaniak

505-745-550

 

Kontakt z nami:

Fundacja im. Brata Alberta

Środowiskowy Dom Samopomocy "Szymonówka"

  1. Laskowskiego 8, 87-730 Nieszawa

tel./fax. (054) 233-66-83

e-mail: sdsnieszawa@onet.pl

https://www.facebook.com/sdsnieszawa

Są z nami