KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Odszedł do nieba Ksiądz proboszcz Roman Ochnicki

Opublikowany:02.09.2019 13:19

Odszedł do nieba Ksiądz proboszcz Roman Ochnicki. Dobry człowiek. Duszpasterz i Przyjaciel Fundacji im. Brata Alberta. Wrażliwy na drugiego człowieka, szczególnie tego najbardziej łaknącego ciepła i miłości, człowieka niepełnosprawnego.

Często podopieczni Fundacji im. Brata Alberta w DPS w Chorzeszowie doświadczali Jego życzliwości i wsparcia.
Dziękujemy Księże Kapelanie za wszelkie dobro, za przykład szacunku i poświęcenie dla drugiego człowieka.

Odpoczywaj w Panu...

JB1_3371

Są z nami