KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r.(II) -informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:19.12.2019 12:43

Otłoczyn, dnia 19 grudnia 2019 r.

Oznaczenie sprawy: 3/2019

Informacja

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób
 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r.(II)”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 z poz. 1986, 2215), Zamawiający przekazuje informację
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:

  • kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 168.000,00 zł
  • firm i adresów Wykonawców, którzy założyli oferty w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 8.00 – brak złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu.

 

Są z nami