KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - wynik postępowania

Opublikowany:27.12.2019 11:51

Informacja o wyniku postępowania znajduje się w załączniku

Są z nami