KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r - III - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:30.12.2019 09:33

Otłoczyn, dnia 30 grudnia 2019 r.

Oznaczenie sprawy: 4/2019

Informacja

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób
 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r - III”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 z poz. 1986, 2215), Zamawiający przekazuje informację
z otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu dotyczące:

  1. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 174.000,00 zł
  2. firm i adresów Wykonawców, którzy założyli oferty w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 800 – wpłynęła jedna oferta -  Firma STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87-720 Ciechocinek,
  3. ceny, wieku pojazdów i czas podstawienia samochodu zastępczego  ( kryteria Zamawiającego) – oferta nr 1 - cena za km w Ofercie – 3,99 zł – kwota Oferenta – 222.123,30 zł, średni wiek pojazdów w ofercie – 9 lat, czas podstawienia samochodu zastępczego do 30 min.

Są z nami