KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. – III - informacja o wyniku i unieważnieniu postępowania

Opublikowany:30.12.2019 09:34

Otłoczyn, dnia 30 grudnia 2019 r.

Ozn. spr. 4/2019

 

„Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. – III”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. - III” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92, ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych).

Wpłynęła jedna oferta: STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87 – 720 Ciechocinek.

Wybrano ofertę firmy: STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87 – 720 Ciechocinek.

Uzasadnieniem wyboru oferty jest najniższa cena czas podstawienia auta oraz kryterium wieku aut zaoferowane przez w/w Oferenta.

W/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że działając na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie
w 2020 r.- III”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Są z nami