KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:11.12.2020 20:39

                                                                                                              Kraków, 11.12.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

  • 161 840,00 PLN brutto

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie oraz zaoferowana przez nich cena:
  • 1 SK Trans Krzysztof Sadowski Szczawin Duży ul. Strykowska 113, 95 – 002 Smardzew, cena 366 567,60 PLN,
  • 2 T.U Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie, cena 258 134,00 PLN,
  • 3 Usługowy Przewóz Osób Mini-Bus Dariusz Żelisko, os. Widokowe 2/47, 32 – 540 Trzebinia, cena 209 582,00 PLN,
  • 4 FHU Arti Artur Trybus, Wola Filipowska ul. Białka 17, cena 161 840,00 PLN.

 

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonej w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 powołanej ustawy.

 

Są z nami