KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. - informacja o wyborze oferty

Opublikowany:17.12.2020 09:33

Radwanowice, 17.12.2020 r.

Wykonawcy, uczestnicy postępowania

 

Zamawiający informuje, że w dniu 17.12.2020 r. wybrał ofertę najkorzystniejszą  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Artura Trubus.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z faktem, że w przedmiotowym  postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), najpierw dokonał oceny złożonych ofert,
a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oceniono najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W wyniku powyższych czynności Zamawiający uznał, że Wykonawca - F.H.U. Arti Artur Trybus nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej szczegółowa punktacja przyznana ofertom:

  • 1 H.U. Arti Artur Trybus, Wola Filipowska ul. Białka 17, ilość uzyskanych punktów 100,00,
  • 2 Usługowy Przewóz Osób Mini-Bus Dariusz Żelisko, os. Widokowe 2/47, 32 – 540 Trzebinia, ilość uzyskanych punktów 77,22,
  • 3 T.U Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie, ilość uzyskanych punktów 62,70,
  • 4 SK Trans Krzysztof Sadowski Szczawin Duży ul. Strykowska 113, 95 – 002 Smardzew, ilość uzyskanych punktów 44,15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Są z nami