KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach

Opublikowany:25.11.2015 21:50

Schronisko dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach

 

Schronisko dla Niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Pruszyńskiego w Radwanowicach jest placówką macierzystą Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i działa od września 1989 roku. Jego celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które utraciły swoich rodziców i opiekunów.


Do Schroniska przyjmowane są osoby, które:
- mają ukończone 18 lat,
- są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- są sierotami społecznymi lub naturalnymi,
- nie mają zaburzeń psychicznych.

       Nasi mieszkańcy mieszkają w trzech domach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, również fizycznie, poruszających się o kulach, chodzikach, na wózkach inwalidzkich, w 8 -10 osobowych wspólnotach. W każdym domu są windy i dostosowane do tego celu łazienki, podjazdy, korytarze, barierki itp.

 W każdej ze wspólnot pracuje 3-4 opiekunów, którzy spełniają rolę „starszych braci i sióstr”. Schronisko dysponuje 83 miejscami, dla kobiet i mężczyzn.  Obecnie w Schronisku jest 9 wspólnot: „Milusińscy”,  „Tofiki”, „Migotki”, „Calinki”, „Duszminki”, „Dżordżony”, „Mileniacy”, „Harnasie”, „Aleksiaki”.

W Schronisku działa Samorząd Mieszkańców, którego celem jest motywowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życie Domu, postępowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego. Powstał w 1993 roku. W jego skład wchodzi dwóch delegatów z każdej wspólnoty, wybieranych na jednoroczną kadencję spośród mieszkańców.

Mieszkańcy Schroniska są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, terapii, organizowanej przez Fundację „Mimo Wszystko” i Terapii Domowej.

Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu imprezach: festiwalach teatralnych i muzycznych, zawodach sportowych, obchodach świąt i pielgrzymkach. Wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, do kina, teatru, kawiarni itp.

Relacje z imprez i z codziennego życia naszych mieszkańców można obserwować na FB. 

Utrzymanie Schroniska pokrywane jest z dotacji Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz z budżetu gmin, z których pochodzą mieszkańcy naszego Domu.

Budowa nowych budynków, ich wyposażenie oraz koszty adaptacji i remontów pokrywane są głównie z kwesty oraz darowizn instytucji oraz ludzi dobrej woli. Obecnie w Schronisku w Radwanowicach  powstaje czwarty dom -  „Dom Podolski” w którym zamieszka kolejnych 17 osób na stałe, 4 osoby na zasadach hostelowych oraz 4 osoby w mieszkaniach wspomaganych.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, zapewniając bezpieczeństwo, godność, intymność na poziomie obowiązującego standardu, zaspokajając tym samym potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.

 

Dyrektor Schroniska: Arkadiusz Tomasiak

Z-ca Dyrektora: Elżbieta Myjak

Radwanowice1; 32-064 Rudawa
tel. 12-283-90-80

email: schronisko@albert.krakow.pl

Facebook

Są z nami