KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Odsłonięcie Tabliczki ks. Jörga Ecksteina na Domu Przyjaciół

Opublikowany:13.09.2022 14:21

W dniu 9-go września odbyło się uroczyste odsłonięcie tabliczki imiennej na Domu Przyjaciół Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach,  będącej wotum wdzięczności dla ks. Jörga Ecksteina

Ks. Ecksteina, który w uroczystości odsłonięcia tablicy niestety nie mógł uczestniczyć osobiście, reprezentowali nasi Darczyńcy z Niemiec- Pani Monika Pech, Pan Klaus Gehlweiler, Pan Jan Kałuża a towarzyszył im Pan Józef Kościółek.

Tabliczki pamiątkowe na Domu Przyjaciół stanowią uhonorowanie, a zarazem podziękowanie dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zapisały się na kartach historii Fundacji im. Brata Alberta.

Ks. Jörg Eckstein z Darmstadt w Niemczech od wielu lat wspiera Fundację im. Brata Alberta, przekazując na rzecz naszych Podopiecznych liczne darowizny zarówno finansowe jak i rzeczowe. Dzięki jego staraniom przekazane zostało m.in. kilka samochodów, które służą w poszczególnych jednostkach Fundacji na terenie Polski.

W swoje dzieło pomocy Ks. Eckstein angażuje na terenie Niemiec wiele osób, które razem z nim niosą wsparcie dla Fundacji.

Za swoją działalność został on także uhonorowany w roku 2009 Medalem św. Brata Alberta.

Są z nami