KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Chrzanów

Opublikowany:25.11.2015 22:05

Świetlica działa od lipca 2001 roku. Jej głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym wszechstronnego rozwoju, a więc wzmacnianie osłabionych lub uszkodzonych sfer psychofizycznych, kształtowanie poprawnych kontaktów interpersonalnych wewnątrz rodziny, odnalezienie się w rolach m.in.: ucznia, kolegi, a także budowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem.

Świetlica wspiera rozwój poznawczy wychowanków - rozwija, pogłębia i kształtuje zainteresowania. Zachęca do aktywności dbając o poprawne funkcjonowanie w życiu codziennym. Wspiera wychowanków w trudnych sytuacjach życiowych oraz pomaga ich rodzinom i opiekunom w przezwyciężaniu trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność ich dzieci.
Świetlica Terapeutyczna utworzona została z myślą o dzieciach upośledzonych umysłowo z terenu Chrzanowa i okolic. Posiada wysoce wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną oraz bardzo dobrej jakości wyposażenie - m.in. specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
Zajęcia na Świetlicy odbywają się dwuzmianowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Prowadzone są w obrębie kilku pracowni:
Pracowni Reedukacyjno-Informatycznej;
Pracowni Artystycznej;
Pracowni Gospodarstwa Domowego;
Gabinet Fizjoterapii (kompleksowo wyposażona sala rehabilitacyjna).
Świetlica Terapeutyczna zatrudnia rehabilitanta oraz pedagoga, którzy prowadzą zajęcia wg indywidualnych planów terapii opracowanych dla każdego dziecka.
Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach na pływalni oraz na zajęciach z hipoterapii. Uczestnicy biorą udział w licznych konkursach oraz w spotkaniach integracyjnych. Dla dzieci organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz liczne wyjścia do placówek kulturalno-zabytkowych.
Wymagane dokumenty do przyjęcia uczestnika:
opinia psychologiczna;
zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka;
orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż);
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 r.ż).
Kontakt:
Izabela Mętelska- Kierownik Świetlicy
tel. 32 623 49 70, kom. 505 043 697
32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 9

e-mail: swietlica.chrzanow@wp.pl

Strona internetowa: www.stchrzanow.pl

Dołącz do nas na Facebooku.
Możesz pomóc Naszym podopiecznym przekazując darowiznę na konto:
49 1240 4533 1111 0010 3339 3806
Bank PeKaO S.A.
Fundacja im.Brata Alberta
Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie

Są z nami