KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

WOLONTARIAT W FUNDACJI - Szkolenie w Łodzi

Opublikowany:15.03.2024 22:04

Szkolenie dla Wolontariuszy naszej Fundacji: Budowanie silnych więzi i umacnianie misji

W dniu 9 marca mieliśmy niezwykłą przyjemność zorganizować szkolenie dla naszych drogich Wolontariuszy, które miało miejsce w Domu Stałego Pobytu Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi.

Podczas spotkania omówiliśmy zasady wolontariatu, dzieląc się nie tylko teorią, ale również praktycznymi wskazówkami i najlepszymi praktykami. Naszym celem było nie tylko dostarczenie informacji, ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do interakcji, współpracy i integracji naszych Wolontariuszy. Dlatego też oprócz omawiania kluczowych aspektów wolontariatu, zaplanowaliśmy liczne zadania i ćwiczenia, które umożliwiły uczestnikom lepsze poznanie się nawzajem oraz zbudowanie silnej więzi w naszej wolontariackiej społeczności.

Wierzymy, że to właśnie te relacje i współpraca będą kluczowymi elementami naszego sukcesu w realizacji celów projektu.

Podczas szkolenia nie brakowało zaangażowania i entuzjazmu ze strony uczestników. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i wymianie doświadczeń, co pozwoliło na jeszcze lepsze zrozumienie istoty naszej misji oraz roli wolontariatu w naszej Fundacji.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim Wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i energię na udział w tym szkoleniu. Wasza obecność i zaangażowanie dają nam ogromną motywację do dalszej pracy i realizacji naszych celów.

Szkolenie było integralną częścią naszego projektu pn. „Nie bądź bezczynny” - rozwój wolontariatu w Fundacji im. Brata Alberta”, który jest współfinansowany z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego i realizowany przez „Fundację im. Brata Alberta” w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2026.

Są z nami