KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w okresie 22 miesięcy.

Opublikowany:12.11.2020 15:05

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej "Karczemka"

„Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w okresie 22 miesięcy”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609439-N-2020 w dniu 2020-11-12 r.

 

Są z nami